Vzdelávacia a informačná platforma Viki predstavuje Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu Ministerstva školstva CUDEO pre materské, základné a stredné […]
Odporúčam používať aplikáciu, ktorá dokáže používateľovi uložiť celé zoznamy hesiel a takýto zoznam chráni nielen ďalším […]
V súčasnosti už veľa škôl má k dispozícii niekoľko interaktívnych tabúľ. Každá z nich má svoj […]
Smartfóny s internetom, fotoaparátom, softvérom ako napríklad GeoGebra a s ďalšími aplikáciami sú priam predurčené pre […]
Väčšina softvérov dynamickej geometrie poskytuje v súčasnosti pomerne vysoký štandard z hľadiska ponuky (nielen) konštrukčných nástrojov […]
CAS sú programy, ktorých hlavnou úlohou je riešenie algebraických úloh a výpočtov a vykresľovanie grafov funkcií […]
Základy ovládania a kalibrácia Základné nástroje Ďalšie nástroje Prehliadače a vrstvy Matematické nástroje Práca s objektmi […]
Radi by ste svoje žiačky a žiakov oboznámili s nástrahami informačnej doby? Kladiete si otázku ako […]
Byť učiteľom cudzieho jazyka je v mnohom veľmi špecifické a náročné povolanie, ale o to krajšie […]
Ako ovplyvňujú spoločnosť dezinformácie a propaganda? Ako si overovať informácie na internete a na sociálnych sieťach? […]