Vzdelávacia a informačná platforma Viki predstavuje Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu Ministerstva školstva CUDEO pre materské, základné a stredné […]
Odporúčam používať aplikáciu, ktorá dokáže používateľovi uložiť celé zoznamy hesiel a takýto zoznam chráni nielen ďalším […]
V súčasnosti už veľa škôl má k dispozícii niekoľko interaktívnych tabúľ. Každá z nich má svoj […]
Smartfóny s internetom, fotoaparátom, softvérom ako napríklad GeoGebra a s ďalšími aplikáciami sú priam predurčené pre […]
Väčšina softvérov dynamickej geometrie poskytuje v súčasnosti pomerne vysoký štandard z hľadiska ponuky (nielen) konštrukčných nástrojov […]
CAS sú programy, ktorých hlavnou úlohou je riešenie algebraických úloh a výpočtov a vykresľovanie grafov funkcií […]
Aj keď sa to nezdá, o dôležité dáta v počítači môžete prísť v podstate kedykoľvek. Vírusy, […]
Influenceri zarábajú cez rôzne spolupráce a promo kódy. Nie všetci to ale robia poctivo. Ako im […]
Sme dostatočne finančne gramotní? Stav finančnej gramotnosti sa za ostatné roky nepodarilo výrazne zlepšiť. V tomto […]
Práca s QOMO a softvérom Flow!Works Materiál zahŕňa dve kapitoly. Prvá je venovaná interaktívnym tabuliam a […]