Cieľom webinára je zoznámiť učiteľov so štrukturalizáciou vedomostí prostredníctvom rôznych organizérov s prihliadnutím k individuálnemu prístupu […]
Hľadáte námety na hodiny matematiky? V tomto webinári lektorka predstaví vybrané hry a aktivity, vhodné aplikácie […]
Určite každý z učiteľov niekedy veľmi rýchle potreboval pripraviť konkrétnu aktivitu pre motiváciu žiakov, podporu samotného […]
Dozviete sa ako jednoducho vytvoriť pútavý pracovný list a vystavať štruktúru vyučovacej hodiny. V jedinej aplikácii […]
Ukážeme si, ako preniesť školskú tabuľu do digitálneho sveta. Naučíte sa kresliť a písať tak, aby to […]
V zázname webinára je predstavený život študenta 3 tisícročia. Takým študentom je aj  Patrik Hudec. Člen programu […]
Materiál Vyučovanie finančnej gramotnosti online vznikol v rámci projektu: Microsoft vo vzdelávaní.
Materiál Geografia to nie sú len mapy vznikol v rámci projektu: Microsoft vo vzdelávaní.
Materiál Fyzika online vznikol v rámci projektu: Microsoft vo vzdelávaní.
Materiál rovnice, vzorce, grafy a funkcie v Office, matematika v aplikáciách Office 365 vznikol v rámci […]