Školský digitálny koordinátor

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie resp. digitálnu budúcnosť. 

Predstavenie a základné info o tomto projekte.

Učiteľ

Som učiteľ a hľadám informácie a inšpiráciu.

Žiak 

Som žiak a potrebujem poradiť, pomôcť. 

Konzultácie

Konzultácie pre učiteľov a žiakovov

Najnovšie články

Odporúčam používať aplikáciu, ktorá dokáže používateľovi uložiť celé zoznamy hesiel a takýto zoznam chráni nielen ďalším heslom, ale aj šifrovaním. Takáto aplikácia sa nazýva manažér hesiel (password manager v angličtine). Pri ich výbere si treba dať pozor na podvody a hľadať nezávisle overené značky, ktoré majú dobrú povesť […]
V súčasnosti už veľa škôl má k dispozícii niekoľko interaktívnych tabúľ. Každá z nich má svoj vlastný softvér, v ktorom môžu učitelia vytvárať predvádzacie zošity a iné e-materiály. Problémom učiteľov je, ak majú na jednej škole tabule od rôznych výrobcov, lebo vytvorené materiály musia prekonvertovať, čo […]
Smartfóny s internetom, fotoaparátom, softvérom ako napríklad GeoGebra a s ďalšími aplikáciami sú priam predurčené pre konštruktivistické metódy. Pre žiakov je takáto práca veľmi motivujúca a aktivizujúca. Od učiteľa si ale vyžaduje prípravu. V súčasnosti predpokladám, že už každý žiak vlastní smartfón alebo tablet, čiže v […]

Zobraziť všetky články vo všetkých kategóriách